Vi har träprodukterna till ditt nästa projekt! Våra produkter är tillverkade av norrländsk gran och furu och passar lika bra för bygghandeln, träindustrin och ditt hem. Våra produkter tillverkas i Sverige men används runt om i världen.

Våra marknader

Vi har ett brett sortiment av träprodukter för bygghandeln och ditt hem. Du hittar bland annat produkter av trä för interiör, byggnation och trädgård i vårt sortiment. Produkterna finns hos bygghandlare i Skandinavien och Storbritannien.

Vi skapar även produkter som är helt anpassade för träindustrin. Vi har ett stort utbud av dimensioner och längder som vi anpassar efter våra kunders behov. För att hitta rätt egenskaper för varje slutprodukt använder vi oss av röntgen när vi sorterar råvaran. Produkterna säljer vi över hela världen.

Vår organisation

Inom Trä har vi två värdekedjor. I Building & Supply Solutions arbetar vi med lösningar mot byggvaruhandeln och hustillverkare. I den andra delen, Industrial Solutions, vill vi vara den bästa leverantören av råvara till träindustrin. På våra sågverk och träförädlingsenheter producerar vi träprodukterna vi säljer. Som stöd har vi säljorganisationen och stabsfunktioner.