SCAs affärsområde Skog försörjer SCAs industrier med virke. Vi sköter om den egna skogen på 2,6 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige och köper även virke från privata skogsägare och erbjuder dem skogliga tjänster.

Skogs organisation
Skogs organisation
Skogs organisation

Affärsområde Skog

Våra fem skogsförvaltningar i Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten ansvarar för skogsbruket och skötseln av de egna skogarna. En viktig del i verksamheten är köp av virke från privata skogsägare och det breda utbud av tjänster som vi erbjuder skogsägare så att de kan sköta sin skog.

NorrPlant producerar ca 100 miljoner skogsplantor/år vid våra två plantskolor Bogrundet och Wifstamon.

Virke ansvarar för virkesanskaffningen och virkestransporterna från skog till industri och ser till att SCAs industrier får den virkesråvara de behöver i rätt tid. Virke omfattar även elva virkesterminaler i Norrland.

Krossprodukter säljer krossmaterial från SCAs egna bergtäkter till väg- och anläggningsprojekt.

Vi har även bolag i Estland och Lettland för inköp av virkesråvara.

Vår samlade kunskap är din

Låt oss vara ditt bollplank när du har frågor som rör din skogsfastighet. Vårt mål är att du ska få ut så mycket som möjligt av din skog, oavsett om det handlar om tillväxt, naturvärden, pengar eller annat.

Skogsägare

För dig som äger skog