SCAs marker har stor potential för att utveckla förnybar energi. Hos oss blir skogliga rester biobränslen och pellets till stora och små värmeanläggningar. Bra vindlägen producerar el. Restprodukter från skogsindustrin blir biodrivmedel och biokemikalier. Våra förnybara produkter bidrar till ett hållbart samhälle.