Ett kollage av produkter skapade för profilering.

Profilering

Profilkläder och produkter bör ses som ett tillfälle att göra intryck och förmedla vår verksamhet så som vi vill upplevas. Det är därför viktigt att produkterna är värdeskapande och är i linje med vår värdegrund.

Vi hanterar appliceringen av vårt varumärke på ett varsamt sätt. Vi arbetar med subtil profilering som känns välarbetad och genomtänkt. Fördelaktigt är att välja applikationer som upplevs höja kvaliteten och stå nära våra hållbarhetsvärderingar. Välj appliceringsmetod baserat på vilket material produkten är gjord av.

Vi arbetar så långt det är möjligt med upphandlade leverantörer som också har god erfarenhet av hur vi vill marknadsföra vårt varumärke SCA.

Vi vill lyfta fram våra hållbarhetsvärderingar. Detta gäller produktens funktion och hållbarhet såväl som miljömässigt smarta material och tryckmetoder och att undvika onödiga frakter.