Tre flaggor med SCAs logotyp på.

Fysisk miljö

Flaggor och fordon.

Flaggor

SCAs flaggor utformas med antingen enfärgad eller trefärgad logotyp.

Enfärgad logotyp i B1. SCA Blå placeras mot bakgrund i T1. Ljust trä eller G3. SCA Grönt.

Trefärgad logotyp placeras mot bakgrund i T1. Ljust trä.

Logotypens maximala storlek styrs med hänsyn till logotypens friyta.


Specialanpassade färgkoder

För tryck på transparenta material såsom flaggor och vepor där materialet blir genomlyst kan färgerna upplevas som ljusare. Därför finns det speciella färgkoder för dessa enheter. Se nedan.

Tryckfärg PMS på bakgrunder ljust trä och SCA grön.
Specialanpassning av T1. Ljust trä och G3. SCA Grön för transparenta material.


Flaggor

SCA flagga - Blå logotyp på vit bakgrund
Enfärgad logotyp mot vit bakgrund.

Trefärgad logotyp mot T1.
Trefärgad logotyp mot T1. Ljust trä.

Enfärgad logotyp mot G3. SCA Grön.
Enfärgad logotyp mot G3. SCA Grön.

Trefärgad logotyp mot vit bakgrund.
Trefärgad logotyp mot vit bakgrund.

 

Beach flagga med trefärgad logotyp mot T1. Ljust trä.
Beach flag med trefärgad logotyp mot T1. Ljust trä.

 

Fordon

Denna sektion beskriver hur vår visuella identitet ska appliceras på våra fordon. Notera att riktlinjerna är generella och att anpassningar kan behöva göras utifrån vald fordonsmodell. 

Kontakt koncernkommunikation för produktion av original.

Tjänstebil som förmån – Varianter

På dessa bilar applicerar vi SCA-logotypen i B1. SCA-Blå, horisontell version längst bak på bilens sidor samt bak. Karossen är alltid vit.

Logotypens friyta ska alltid följas.

På vissa bilmodeller kan tanklocket sitta problematiskt i förhållande till logotypens placering. Vi utgår alltid från logotypens friyta som inte bör genomskäras av former eller öppningar.

Kontakta koncernkommunikation för lösningsförslag vid problematiska applikationer.

Standard. Vit kaross med SCA-blå logotyp på båda långsidorna samt bak.

Variant 1 - Standard. Vit kaross med SCA-blå logotyp på båda långsidorna samt bak.

Standard. Vit kaross med SCA-blå logotyp på båda långsidorna samt bak.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att även applicera förmånstagarens kontaktuppgifter på bilen.

Variant 2 - Undantag. I vissa fall kan det vara nödvändigt att även applicera förmånstagarens kontaktuppgifter på bilen.

På dessa bilar applicerar vi SCA-logotypen i B1. SCA-Blå, horisontell version längst bak på bilens sidor samt bak. Karossen är alltid vit.

Logotypens friyta ska alltid följas.

Logotypens friyta ska alltid följas.

Vit kaross med B1 logotyp på båda långisdorna samt bak.

Standardutförande. Vit kaross med B1 logotyp på båda långsidorna samt bak.

Tjänstebil som förmån – Undantag

Logotypen följer principer enligt variant 1. Det är viktigt att aldrig kompromissa med logotypens riktlinjer till förmån för kontaktuppgifter.

Tillägg av kontaktuppgifter sätts vänsterställt till höger om logotypen, oavsett sida på bilen.

Kontaktuppgifternas placering. Vi utgår från logotypen som är det primära budskapet.

Kontaktuppgifternas placering. Vi utgår från logotypen som är det primära budskapet.

Lastbilar och släp – Kombinationer

När lastbil och släp kombineras görs detta helst enligt följande princip:

  1. Den visuella världen appliceras på lastbilar/släp så långt det är möjligt. Alternativ 3 nedan är ett undantag.
  2. Budskap appliceras endast på ett ställe på lastbilen. Välj därför bakgavel med endast logotyp om lastbilen/släpet har budskap.

1. SCA Universe – Logotyp.

Denna variant tillåter användning av både släp A & B.
Denna variant tillåter användning av både släp A & B.

2. SCA Universe – Budskap & logotyp.

2. SCA Universe – Budskap & logotyp.

Denna variant används främst utan släp, men kan kombineras med släp A.

3. Logotyp mot bakgrund i T1. Ljust trä – Undantag. 

3. Logotyp mot bakgrund i T1. Ljust trä – Undantag.

I undantagsfall, om inte den visuella världen är möjlig att applicera på lastbilen finns detta som ett alternativ.

Lastbil – Kaross/bytt

Hytten/karossen är alltid vit. Logotypen i B1. SCA Blå appliceras tydligt på takspoilers samt ovanför förardörren. 

Logotypens friyta ska alltid följas.

Lastbilsfront

Lastbilsfront
Logotyp appliceras på takspoilers.

Lastbilssidor

LastbilssidorLogotypen appliceras ovanför dörren mot bakre kant.

Lastbilar och släp – Bakgavlar

Bakgavel kompletterar långsidan, det vill säga om långsidan har ett budskap väljer vi endast logotyp på bakgaveln. Om långsidan har en logotyp utan budskap kan ett budskap appliceras på här.

Lastbilar och släp – Bakgavlar

A. Logotyp centrerad.

B. Logotyp hörnplacerad. Används när centrerad logotyp ej är möjlig.

C. Budskap. Kan används när långsidan endast har logotyp med/utan visuella världen.

D. Budskap på SCA Universe. Kan användas när långsidan har visuella världen med endast logotyp.

Timmerbil

Hytten och karossen är alltid vit. 

Timmerbil - Hytten och karossen är alltid vit.

G3 Kaross med B1 logotyp.

Don'ts

Här är exempel på felaktiga appliceringar.

Logotypen får ej skymmas eller delas av utstickande delar/öppningar.
Logotypen får ej skymmas eller delas av utstickande delar/öppningar.

Logotypen ska placeras på takspoilers när sådan finns.
Logotypen ska placeras på takspoilers när sådan finns.

Logotypen har fel färg, den ska vara B1

Logotypen har fel färg, den ska vara B1.

Logotypen på flaket är hörnplacerad istället för centrerad
Logotypen på flaket är hörnplacerad istället för centrerad.

Logotypen är felplacerad och för stor.
Logotypen är felplacerad och för stor.

Kontaktinformationen är för stor i förhållande till logotypen.
Kontaktinformationen är för stor i förhållande till logotypen.

Logotypen är för stor samt illa placerad över bagageluckans öppning.
Logotypen är för stor samt illa placerad över bagageluckans öppning.