Inbjudan till SCAs presskonferens för Q1 2018

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det första kvartalet 2018, kan också följas via webbsändning eller telefon.

Delårsrapporten publiceras den 26 april 2018, omkring kl 8.00, och följs av en presskonferens kl 10.00. Presskonferensen äger rum i Kreugersalen, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Vid presskonferensen kommer vd och koncernchef Ulf Larsson och finans- och ekonomidirektör Toby Lawton att presentera och svara på frågor om rapporten.

Presskonferens:
Datum: 26 april 2018
Tid: Klockan 10.00
Plats: Kreugersalen, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5661 9445
Storbritannien: +44 (0) 1452 541 003
USA: +1 646 741 2120

Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”SCA” eller konferens id 3099569.
   

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 070 - 626 82 23
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, tel. 072 - 211 57 97
   

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com