SCA publicerar bolagets årsredovisning och hållbarhetsredovisning samt årsredovisning för hygienverksamheten

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA publicerar idag bolagets årsredovisning och hållbarhetsredovisning samt årsredovisning för SCA Hygiene AB (SCAs hygienverksamhet) för 2016. Rapporterna finns tillgängliga på www.sca.com.  

Tryckta versioner av årsredovisning och hållbarhetsredovisning börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter från den 20 mars 2017.


Notera:
 Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017 klockan 08:00.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55   

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55