Prospekt för Essity Aktiebolag (publ) offentliggjort

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs dotterbolag, Essity Aktiebolag (publ), har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av bolagets A-aktier och B-aktier på Nasdaq Stockholm med planerad första handelsdag den 15 juni 2017.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på SCAs hemsida (www.sca.com) och Essitys hemsida (www.essity.com).

Tidsplan för utdelning och notering av Essity Aktiebolag (publ) på Nasdaq Stockholm

9 juni 2017. Sista dag för handel i SCA aktier med rätt till utdelning av aktier i Essity.

12 juni 2017. Första dag för handel i SCA aktier utan rätt till utdelning av aktier i Essity.

13 juni 2017. Avstämningsdag för utdelning av aktier i Essity.

15 juni 2017. Beräknad första dag för handel med Essitys aktier på Nasdaq Stockholm.


Notera

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni, 08:00, 2017.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55