SCA publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA publicerar idag årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2014. Rapporterna finns tillgängliga på www.sca.com.  

Tryckta versioner av rapporterna börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter från den 27 mars.

Notera:

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2015, klockan 17:45 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager,  46 8 788 51 55