SCA bryter ny mark med hygienförvärv i Argentina

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA förvärvar – genom sitt colombianska samriskbolag – Algodonera Aconcagua, som är en av de största aktörerna inom menstruationsskydd i Argentina.

Det är SCAs hälftenägda samriskbolag i Colombia, Productos Familia S.A., som beslutat förvärva Algodonera Aconcagua. Köpeskillingen är cirka 165 MSEK på skuldfri bas. Verksamheten är fokuserad på menstruationsskydd där Algodonera Aconcagua för närvarande har en marknadsandel i Argentina på cirka 20 procent, vilket placerar bolaget som nummer tre i landet. Gällande marknaden för menstruationsskydd svarar de tre största aktörerna för cirka 80 procent av försäljningen. Algodonera Aconcagua har även en mindre marknadsandel inom barnblöjor och inkontinensskydd vilket ger möjlighet till framtida tillväxt inom dessa segment. - Förvärvet ger oss ett starkt fotfäste på en för oss ny och intressant marknad med stor tillväxtpotential. Affären är helt i linje med vår strategi, som är att vi ska växa på vissa tydligt identifierade tillväxtmarknader, säger SCAs VD och koncernchef Jan Johansson. Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.