SCA förvärvar Procter & Gambles europeiska mjukpappersverksamhet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

”Vi vet att konsumenter över hela Europa har stort engagemang för mjukpappersprodukter. Många konsumenter har högre krav än vad marknaden idag tillgodoser. Förvärvet hjälper oss att ta viktiga steg mot förbättrat kunderbjudande och därmed lönsamhet i vår europeiska verksamhet för konsumentmjukpapper”, säger Jan Åström, VD och koncernchef i SCA.

Genom förvärvet får SCA tillgång till fler etablerade kvalitetsvarumärken. SCA köper varumärket Tempo, marknadsledande inom näsdukar i Västeuropa och i Hong Kong. Dessutom får SCA exklusiv licens i Europa att använda de välkända varumärkena Bounty och Charmin, hushållspapper respektive toalettpapper. Med förvärvet, kommer SCA att öka sin varumärkesportfölj och skapar därmed en plattform för konsumentdriven utveckling. SCA kommer att under de närmaste åren göra betydande investeringar i företagets varumärken vad gäller innovation och marknadsföring.

Köpeskillingen är 512 MEUR och erläggs kontant. Årlig nettoförsäljning uppgår till i det närmaste 500 MEUR. EBITDA-marginalen är i nivå med SCAs totala mjukpappersverksamhet. Synergierna förväntas bli betydande.

Procter & Gambles fem anläggningar är inkluderade i förvärvet. Anläggningarna är belägna i Manchester i England, Witzenhausen och Neuss i Tyskland, Orléans i Frankrike och Lucca i Italien. Verksamheten har cirka 1 100 anställda. SCA får goda möjligheter att förbättra leveranskedjan och kostnadsstrukturen för de aktuella varumärkena. Förvärvet ger också SCA möjlighet att ytterligare optimera distribution och logistik för sina kunder inom handeln.

SCAs europeiska mjukpappersverksamhet för konsumenter har, i likhet med övriga aktörers, varit under press de senaste åren. Förenklingen av produktutbudet i handeln, genom fokuseringen på egna märkesvaror, har lett till ökad press och snabba leverantörsbyten från handelns sida.

”Samtidigt har vi haft kraftigt ökade energi- och råvarukostnader. Få aktörer har i denna miljö satsat på innovation och produktutveckling. Resultatet har blivit att hela marknaden har underpresterat i lönsamhet”, säger Jan Åström och framhåller att förvärvet är betydelsefullt för att bryta denna trend.

SCA´s ambition är att bli den odiskutabla ledaren inom mjukpapperskategorin i Europa och det givna valet för europeiska konsumenter och kunder.

Första delen av arbetet syftar till att verksamheten återigen ska bli värdeskapande genom fokusering på produktutveckling, kraftfulla insatser inom underpresterande marknader samt att förbättra servicegraden mot kund. Den andra delen av arbetet kommer att fokusera på att balansera produktportföljen mot en större andel varumärkesprodukter och kvalificerade produkter för handelns egna varumärken, att öka andelen strategiska kundrelationer och att växa verksamheten för mjukpapper utanför hemmet inom nya segment och på nya marknader.

Förvärvet, som är en s.k. inkråmsaffär, förutsätter godkännande från berörda myndigheter.

Stockholm den 12 mars 2007

En telefonkonferens hålls idag, den 12 mars 2007, kl 10.30 CET. Deltar gör Jan Åström, VD och koncernchef samt Mats Berencreutz, VD SCA Mjukpapper Europa. Om ni önskar delta, vänligen ring

UK: +44 208 817 9301

USA: +1 718 354 1226

Sverige: +46 8 505 202 70

Ett presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.sca.com strax före telefonkonferensen.

För ytterligare information efter telefonkonferensen, kontakta:

Corporate Communications:

SVP Bodil Eriksson, 08-788 52 34

VP Pär Altan, 08-788 52 37

Investor Relations:

VP Andreas Koch, 08-788 51 30

Business Analyst Johan Andersson, 08-788 52 82