SCA Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2003

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2003 03:2 03:1¹ 03061¹ 0206 Vinst per aktie, kr 4:87 6:02 10:89 11:94 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 5:56 7:45 13:01 16:19 Nettoomsättning, Mkr 21.231 21.890 43.121 43.370 Resultat efter finansiella poster, Mkr 1.604 1.974 3.578 3.993 Nettoresultat, Mkr 1.130 1.395 2.525 2.769 ¹ Inklusive jämförelsestörande poster, 197 Mkr före skatt och 154 Mkr efter skatt. Jämfört med första halvåret 2002 ·Vinst per aktie uppgick till 10:89 (11:94) kr. ·Rörelseresultatet inom Hygienprodukter minskade med 9 % men med oförändrad brutto-marginal. Minskningen för Förpackningar var 9 %, och för Skogsindustriprodukter 28 %. Jämfört med första kvartalet 2003 ·Vinst per aktie uppgick till 4:87 kr (6:02 kr, varav 0:66 kr från positiva engångsposter). ·Vinst per aktie exklusive engångsposter minskade med 9 % varav valutaeffekter utgjorde 4 procentenheter. ·Hygienprodukter och Förpackningar minskade rörelseresultatet med 7 % respektive 10 %, men med oförändrad bruttomarginal. Minskningen för Skogsindustriprodukter var 19 %. För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef, telefon 070-586 0701. Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, telefon 070-575 2906. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/25/20030725BIT00120/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/25/20030725BIT00120/wkr0002.pdf Hela rapporten