SCA genomför ett mindre förpackningsförvärv i USA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA genomför ett mindre förpackningsförvärv i USA SCA har förvärvat det amerikanska förpackningsföretaget Southeastern Packaging för en köpeskilling som på skuldfri bas beräknas uppgå till cirka 8,6 miljoner USD (70 Mkr). Southeastern Packaging är beläget i Atlantaområdet, Georgia och är inriktat på tillverkning av kundanpassade wellpappförpackningar i kortare serier, företrädelsevis för fordons- och möbelindustrin. Betydande samordningsfördelar föreligger genom att SCAs existerande skyddsförpackningsverksamhet i regionen använder wellpapp bl.a. för stabiliseringsändamål i förpackningen och leveranser av skyddsförpackningslösningar där den yttre behållaren utgörs av en wellpappförpackning. Baserat på rörelseöverskottet under 2002 uppgår förvärvets EBITDA- multipel till 5,1. Förvärvet ger ett CVA-index på 1,8, vilket innebär att nuvärdet av det framtida fria kassaflödet förväntas överstiga köpeskillingen med cirka 80 procent. Stockholm den 5 september 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Telefon: 070-575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/05/20030905BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/05/20030905BIT00580/wkr0002.pdf