SCAs optionsprogram till ledande befattningshavare

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs optionsprogram till ledande befattningshavare Den första tilldelningen under personaloptionsprogrammet har nu genomförts. Förvärvspriset för en aktie av serie B i SCA fastställdes till 220 kronor, vilket motsvarar den genomsnittliga sista betalkursen för SCAs B-aktie vid Stockholmsbörsen under perioden 30 april-11 maj 2001. Optionerna har en löptid om sju år med rätt att utnyttja 1/3 av tilldelningen efter ett år, 1/3 efter två år samt återstående 1/3 efter tre år. I samband med detta har SCA idag från Nordinvest AB - ett dotterbolag till AB Industrivärden - förvärvat samtliga 1.800.000 aktier av serie C för ett pris om 10 kronor och 5 öre per aktie. Samtliga förvärvade aktier kommer att omvandlas till aktier av serie B. Stockholm den 6 juni 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, tel. 070-575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/06/20010606BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/06/20010606BIT00230/bit0001.pdf