SCA inrättar ett nordamerikanskt affärsområde

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA inrättar ett nordamerikanskt affärsområde Efter förvärven av Georgia-Pacifics mjukpappersrörelse och budet på förpackningsföretaget Tuscarora i Nordamerika inrättar SCA ett amerikanskt affärsområde, SCA North America, vars säte initialt blir i Philadelphia, Pennsylvania. Chef för affärsområdet blir som tidigare nämnts Colin Williams, idag chef för affärsområdet Förpackningar. SCA North America kommer att bestå av tre affärsenheter; en mjukpappersdivision under ledning av Lee Bingham med säte i Neenah, Wisconsin, en inkontinensdivision under ledning av Scott Jungles med säte i Philadelphia samt en division för skyddsförpackningar under ledning av John O'Leary i Pittsburgh, Pennsylvania. Från affärsområdet kommer samtidigt SCAs nuvarande förpackningsverksamheter i Asien (Central Packaging) och framtida förpackningsverksamheter i Centralamerika att ledas. Stockholm den 7 februari 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations Box 7827, SE-103 97 STOCKHOLM, Sweden Tel +46 8-788 51 00, Fax +46 8-678 81 30 www.sca.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00290/bit0002.pdf