SCA förvärvar ytterligare aktier i Metsä Tissue

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA förvärvar ytterligare aktier i Metsä Tissue Enligt avtalet av den 30 maj 2000 med Metsä-Serla Oyj är genomförandet av SCAs förvärv av Metsä-Serlas aktier i Metsä Tissue Oyj villkorat bl a av att SCA erhåller 90% av aktierna i Metsä Tissue samt att förvärvet godkänns av berörda konkurrensmyndigheter. SCA har nu träffat tidsbegränsade överenskommelser med minoritetsägare i Metsä Tissue som innebär att dessa för priset 15 euro per aktie avyttrar sina aktier till SCA. Överenskommelserna är villkorade av att transaktionen med Metsä- Serla slutförs. Tillsammans med tidigare förvärvade aktier innebär de nu träffade överenskommelserna att SCA försäkrat sig om mer än 90% av samtliga aktier i Metsä Tissue. Stockholm den 12 juli 2000 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sten Lindholm, informationsdirektör, SCA, tel. 0417/262 51 eller 070/512 05 14 Michael Bertorp, vVD, chef koncernstab Sekretariat och Juridik, SCA, tel. 08/788 51 54 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/12/20000712BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/12/20000712BIT00640/bit0002.pdf