SCA avyttrar Neopac A/S, Danmark

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA avyttrar Neopac A/S, Danmark SCA har nått en överenskommelse om att sälja det danska förpackningsföretaget Neopac A/S till Jefferson Smurfit plc. Neopac A/S ingick i SCAs förvärv av Metsä-Serlas wellpappdivision. Avyttringen sker till samma resultatmultipel som SCAs motsvarande förvärv. Neopac A/S har två integrerade förpackningsanläggningar i Danmark med en samlad kapacitet om cirka 120 miljoner m². Omsättningen för 1999 uppgick till 53,3 MEUR. Köpeskillingen för Neopac A/S uppgår till cirka 30 MEUR, på skuldfri basis. Denna affär mellan SCA och Jefferson Smurfit kräver ett godkännande av EU. Stockholm den 28 juli 2000 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Colin J. Williams, VD, SCA Packaging, tel +32 2 718 37 61 eller Sten Lindholm, Informationsdirektör, SCA, tel 08-788 51 62. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/28/20000728BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/28/20000728BIT00160/bit0002.pdf