Sverker Martin-Löf fortsätter som VD och koncernchef i SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Sverker Martin-Löf fortsätter som VD och koncernchef i SCA Tempot i SCA-koncernens tillväxt har under den senaste tiden kommit att öka. SCA har sålunda nyligen genomfört ett flertal förvärv och aviserat att det i marknaden för närvarande finns flera strategiskt intressanta objekt inom kärnverksamheterna hygienprodukter och förpackningar. Om förvärvsvillkor kan uppnås i linje med koncernens finansiella mål, har finansieringen säkrats genom den planerade nyemission som kommer att föreläggas en extra bolagsstämma för beslut den 21 september 1999. För att säkerställa kontinuitet i den operativa ledningen under denna process har SCAs styrelse och VD Sverker Martin-Löf gjort den bedömningen att det tidigare planerade ledningsskiftet i SCA ej bör genomföras. Styrelsens ordförande Bo Rydin har som konsekvens förklarat sig villig att kvarstå som ordförande. Stockholm den 17 september 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/17/19990917BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/17/19990917BIT00010/bit0002.pdf