SCA förvärvar aktiepost i Metsä Tissue

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA förvärvar aktiepost i Metsä Tissue SCA har förvärvat 11.17 % av aktierna (10.81 efter utspädning) i det börsnoterade, finländska hygienpappersföretaget Metsä Tissue med verksamhet i bl.a. Norden, Tyskland och Polen. Förvärvet av minoritetsandelen skall ses mot bakgrund av SCAs bedömning att tissue, i vart fall på längre sikt, ej kommer att tillhöra Metsä-Serlas kärnverksamhet. Genom förvärvet av aktieposten markerar SCA sitt starka intresse av att deltaga i en eventuell överlåtelseprocess. Stockholm den 9 augusti 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef, tel: 08-788 51 00 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Corporate Communications Box 7827, SE-103 97 STOCKHOLM, Sweden Tel +46 8-788 51 00, Fax +46 8-678 81 30 www.sca.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/09/19990809BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/09/19990809BIT00340/bit0002.pdf