Beslut vid SCAs bolagsstämma 1999

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Beslut vid SCAs bolagsstämma 1999 Utdelningen för verksamhetsåret 1998 fastställdes till 6:50 kronor per aktie (5:75 kr). Avstämningsdag för rätt till utdelning är måndagen den 29 mars 1999. Utbetalning genom VPC beräknas ske onsdagen den 7 april 1999. Bo Rydin, Christer Gardell, Sören Gyll, Tom Hedelius, Sverker Martin-Löf, Lars Ramqvist och Clas Reuterskiöld omvaldes. Bolagsordningen har kompletterats med ett s k omvandlingsförbehåll, innebärande en rätt för ägare av A-aktier att omvandla dessa till B-aktier. Samtidigt har bolagsordningens begränsning av andelen B-aktier av samtliga aktier i bolaget borttagits. Stockholm den 24 mars 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sten Lindholm, informationsdirektör, SCA. Tel: 08-788 51 62. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/03/24/19990324BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/03/24/19990324BIT00340/bit0002.pdf