SCA Hygiene Products omorganiserar för att öka konkurrenskraften

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA Hygiene Products omorganiserar för att öka konkurrenskraften När SCA Hygiene Products organisation skapades förra året, integrerades lednings-funktionerna för SCA Mölnlycke och SCA Hygiene Paper som ett första steg. De operativa divisionerna berördes inte i någon större utsträckning av förändringarna. I ett nästa steg ges nu hela affärsområdet en ny organisation i linje med SCA Hygiene Products strategi. Syftet är att öka kundfokuseringen med stöd av en platt och snabb organisation som syftar till att öka lönsamheten. De två konsumentdivisionerna Tissue samt Baby diapers/Feminine hygiene products sammanförs till en division - Consumer Products. Enheterna Manufacturing Tissue och R&D Tissue rapporterar till Consumer Products samt betjänar divisionen Away From Home. Syftet är att ytterligare effektivisera produktionen för att uppnå nätverkets målsättningar. De två FoU-enheterna inom fluff (R&D Incontinence products och R&D Baby diapers/ Feminine hygiene products) sammanförs till en gemensam FoU- organisation, Fluff, som rapporterar till ledningen för divisionen Incontinence products samt betjänar divisionen Consumer Products. Syftet är att ytterligare utveckla det existerande samarbetet mellan FoU-enheterna Incontinence och Baby diapers/Feminine hygiene products. Med hänsyn till marknaden är avsikten att skapa en regional organisation för var och en av de tre divisionerna vilket svarar mot den allt mer lokalt baserade försäljningen och marknads-föringen i Europa. Förändringarna inleds inom kort. Kurth Augustson har utsetts till VD för den nya divisionen Consumer Products. Reinhold Schadler har utsetts till vVD för Consumer Products med ansvar för all teknik inom divisionen, dvs FoU Tissue, Manufacturing Tissue, Manufacturing Baby diapers/Feminine hygiene products samt ansvar för International Distribution Centers. Michael Boris-Möller har utsetts till direktör för Global Product Management & Marketing som innefattar produktstrategi, sortiment, prioriteringar av produktutveckling, strategi för varumärken och private label (handelns egna varumärken) samt marknadsföring. Stockholm, October 2, 1998 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Alfred Heinzel, VD, SCA Hygiene Products. Phone: +49-8035 802 01