Presskommuniké

  • Regulatoriskt pressmeddelande

PRESSKOMMUNIKÉ Vid SCAs utbildningsseminarium för skogsanalytiker under onsdagen med syfte att fördjupa kunskapen om den europeiska hygienmarknaden bekräftade SCA Hygiene Products VD Alfred Heinzel att marknaden i det korta perspektivet i allt väsentligt utvecklats i linje med de bedömningar som gjorts i anslutning till rapporten för första halvåret. Vidare konstaterade han att volymutvecklingen under andra halvåret kan komma att försvagas jämfört med den mycket starka volymutvecklingen på 9 procent som rådde under första halvåret. Denna bedömning baseras på att SCAs volymutveckling för första halvåret visat sig kraftigt ha överträffat konkurrenternas. Material från seminariet kan erhållas från SCAs informationsavdelning på telefon 08-788 51 63. Stockholm den 7 oktober, 1998 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, Koncernchef, SCA. Tel. 08-788 51 51