Förvärv av Rexams Corrugated Packaging Division

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Presskonferens äger rum idag klockan 11.30. SCAs huvudkontor, Stockhomssalen, Stureplan 3. SCA utvidgar sin förpackningsverksamhet Förvärv av Rexams Corrugated Packaging Division SCA förvärvar för 195 miljoner pund (2,6 miljarder kronor) Rexam PLC´s wellpappdivision, Rexam Corrugated Packaging Division. Förvärvspriset (195 miljoner pund på skuldfri basis) motsvarar ca 6,5 ggr rörelseöverskottet (EBITD) respektive ca 9 ggr rörelseresultatet (EBIT), beräknat på bedömt resultatutfall för 1998. SCA har betydande synergier att utnyttja genom integration med sin nuvarande verksamhet i Storbritannien och övriga Europa genom produktionssamordning, kostnadsbesparingar, pappersintegration och råvaruförsörjning. De årliga synergierna beräknas till 8 miljoner pund, motsvarande 2% av den kombinerade omsättningen. Förvärvet bedöms kunna överträffa SCAs vägda kapitalkostnad med 35 % (CVA- index 1,35). Vid fullt utvecklade synergier bedöms vinsten per SCA-aktie förbättras med 0,65 kronor, vilket motsvarar 5 % av 1997 års vinst per aktie. Huvuddelen av synergivinsterna bedöms ha uppnåtts inom 3 år. Verksamheten förväntas redan från 1999 ge 0,25 kronor i vinst per aktie. Goodwill-posten bedöms bli ca 1,5 miljarder kronor. En proformaberäkning baserad på 1998 års resultatnivå, med tillägg för ovan nämnda synergieffekter samt att finansieringen av förvärvet motsvarar koncernens målsatta skuldsättningsgrad om 0.6 gånger, visar att förvärvet ökar kassaflödet från rörelsen med ca 240 miljoner kronor eller 1,20 kronor per aktie. Detta motsvarar 7 % av SCA-koncernens uthålliga kassaflödesmål om 3,2 miljarder kronor (16.20 kronor per aktie). Förvärvet ligger helt i linje med SCAs strategiska planer att utveckla verksamheten genom selektiva företagsförvärv med fokus på lönsamma marknadssegment samt öka SCAs marknadsandel i Europa till minst 20 % inom wellpappförpackningar och därigenom bidra till en fortsatt konsolidering av wellpappindustrin. Rexam Corrugated har en marknadsandel av 8 % i Storbritannien, en wellpapproduktion om 230 miljoner m2, en omsättning om 202 miljoner pund och ett genomsnittligt rörelseresultat om ca 20 miljoner pund under den senaste treårsperioden (inkluderande 1998). Rexam Corrugated bedriver också verksamhet i Spanien, Frankrike och Belgien. Förvärvet ökar SCAs marknadsandel i Storbritannien inom wellpappförpackningar från 13 till 21 % och i Europa från 13 till 14 %. Rexam Corrugated består av en konventionell wellpappdivision (fem huvudanläggningar och 10 konverteringsanläggningar i Storbritannien), en "Heavy Duty" division (en huvud-anläggning samt tre konverteringsanläggning i Storbritannien, fyra konverterings-anläggningar i Spanien samt en vardera konverteringsanläggningar i Frankrike och i Belgien) samt en "High Quality Print & Micro Flute" division (två huvudanläggningar samt två konverteringsanläggningar i Storbritannien). Totalt sysselsätts 2.300 personer. SCAs nuvarande brittiska förpackningsverksamhet innefattar en wellpapprörelse med åtta huvudanläggningar samt 15 konverteringsanläggningar. Vidare ingår ett testlinerbruk i Aylesford med en kapacitet av 225.000 ton. Omsättningen uppgår till ca 230 miljoner pund. Den förvärvade rörelsen kompletterar SCAs nuvarande verksamhet ur geografisk synpunkt samt med avseende på marknadssegment. SCAs verksamhet har sin tyngdpunkt inom segmentet för snabbrörliga konsumentvaror medan Rexams verksamhet främst inriktas mot industriella och högt kvalificerade förpackningsbehov. Rexam´s Bulk Packaging Division behålls av Rexam. Affärens genomförande är villkorad av dels godkännande från EGs konkurrensmyndighet dels från en extra bolagsstämma i Rexam. Stockholm den 21 december 1998 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET (publ) Koncernstab Information För ytterligare information, kontakta gärna Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef, +46-8-788 51 51. Colin J. Williams, VD SCA Packaging, +32-2-718 37 30. Sten Lindholm, Informationsdirektör, +46-8-788 51 62. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00030/bit0002.pdf