SCA Logistics tillhandahåller konkurrenskraftiga logistiska lösningar och ständigt förbättrade tjänster i kundernas hela leverantörskedja. Det bidrar till att öka värdet på våra kunders produkter.

SCA Logistics tjänster omfattar flera led i logistikkedjan, från landtransporter, terminalhantering och lagring till marina transporter på alla områden av världsmarknaden. De stöds av ett strategiskt placerat terminalnätverk i Europa, där vissa terminaler är egna tillgångar. Bolaget har egna och chartrade fartyg i närsjöfart och en stark kundposition hos många transportföretag på marknaden.

Vi har levererat högklassighet i över 50 år. Och det fortsätter vi med genom att säkerställa säkra och punktliga leveranser i kombination med ett bemötande präglat av respekt, högklassighet och ansvar. Med en lång erfarenhet av marknaden, omfattande kompetens samt tillförlitliga lösningar tar vi ansvar för ditt gods på ett hållbart sätt.

Vi stärker din konkurrenskraft!

Fartygstransporter 2021

Systemtrafik RoRo 1 370 000 ton
Konventionell trafik 1 430 000 ton

Fakta och siffror
Fakta och siffror

Antal anställda ca 300

Fakta och siffror
Fakta och siffror

Delägda bolag

Sundsvalls Hamn AB 15 %
Shorelink AB 15 %

Fakta och siffror
Fakta och siffror

Våra certifieringar

ISO 14001:2004
ISO 9001:2008

Fakta och siffror
Fakta och siffror

Hållbarhet

SCA Logistics arbetar fortlöpande för att förbättra bolagets miljöinsatser, samtidigt som vi utvecklar verksamheten i en socialt och ekonomiskt hållbar riktning. Vi vill att våra tjänster ska kännetecknas av hög tillförlitlighet.

Kvalitet

SCA Logistics ska leverera godset till rätt adress, i rätt mängd, rätt tid och utan skador. Vi ska alltid eftersträva att agera proaktivt för att minska effekterna av eventuella störningar eller hinder i leverantörskedjan. Vi ska arbeta för att förutse kundernas framtida behov och föreslå lösningar.

Miljö

SCA Logistics ska utföra sin verksamhet på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Miljöåtgärder ska vara ekologiskt motiverade, tekniskt genomförbara och ekonomiskt försvarbara.

Det innebär att SCA Logistics:

  • ställer miljökrav på våra leverantörer och systematiskt utvärderar deras miljöinsatser,
  • samarbetar med leverantörer och kunder för att hitta lösningar som minskar miljöpåverkan från transporter,
  • främjar energieffektiva transporter och transportföretag som använder miljövänlig teknik,
  • arbetar för att förhindra föroreningar av luft, mark och vatten,
  • följer lagar och förordningar som gäller för bolaget,
  • arbetar med kontinuerliga förbättringar för att uppfylla miljömålen.

Fakta och siffror

Terminaler Magasinkapacitet, m2 Årliga volymer, ton
Sundsvall, Sverige 70 000 1 300 000
Umeå, Sverige 75 000 1 550 000
Kiel, Tyskland 39 000    700 000