Byt till bioenergi och spara pengar

Genom att byta från fossilt bränsle till förnyelsebar bioenergi kan du minska bränslekostnaden rejält. Eftersom bränslekostnaden blir så mycket lägre med bioenergi finansierar du investeringen med driftbudgeten och sparar pengar från första dagen.

Vi hjälper företag och industrier att konvertera till biobränsle. Tillsammans med partners installerar vi din bioenergianläggning och sköter hela processen från start till mål. Vi erbjuder ditt företag bästa möjliga lösning. Oavsett om det gäller investering i en egen anläggning eller köp av färdig värme.

Förprojektering 

Vi utför kostnadsfri förprojektering av värmecentralen tillsammans med våra partners, där vi samlar in dimensionerande uppgifter och tar fram en tekniklösning som passar ert företag.

Nyckelfärdig bioenergilösning

Offert utifrån era önskemål, beroende på om ni vill;
• äga värmeanläggningen eller leasa
• sköta drift av anläggningen själva eller inte
• köpa färdig värme 

Produktion

Efter avtal går vi in i en cirka 50 dagar lång produktionsprocess. Före leverans kvalitetssäkras värmecentralen. Det innebär intrimning, fullskaletest, installationsbesiktning, CE-märkning samt utfärdande av modulintyg. Här kopplar vi in ett ackrediterat kontrollorgan.

Leverans av värmecentral

Därefter sker leverans av värmecentralen. Denna process tar fem dagar och innefattar platsmontage, installation, driftsättning och utbildning. Komplett värmecentral klar för att ta hand om ert värmebehov.


Leverans av biobränsle

Bränslet levereras från lokal skog eller SCAs pelletsfabriker som finns i Härnösand och i Luleå. Läs mer om fördelarna med biobränsle från SCA.


Vi ser fram emot att träffa er och få berätta mer om hur enkelt och kostnadseffektivt det är att konvertera från fossil uppvärmning till miljövänlig och klimatneutral bioenergi.Kontakt energilösningar

Vi hjälper dig förverkliga dina vindkraftsplaner

Vi är en aktiv arrendator som också erbjuder samarbeten där vi hjälper dig att förverkliga dina vindkraftsplaner på vår mark.

Vi tar hand om dina vägar

Vi levererar krossprodukter till vägbygget

Vi kan erbjuda olika administrativa lösningar för ditt vindkraftprojekt

Läs mer här
VINDENERGI
VINDENERGI

Kontakter vindenergi