Våra produkter bidrar till ett hållbart samhälle

Bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att välja pellets, för din uppvärmning eller ditt stall, eller låta oss leverera biobränsle till de värmeanläggningar du ansvarar för.

Välkommen att kontakta oss för samarbeten i vindprojekt eller anmäla intresse som partner för att köpa eller distribuera de biodrivmedel och biokemikalier vi tänker oss producera.

Produkter
Produkter

Låt oss leverera företagets biobränsle

Behöver du bara pellets eller en flexibel mix av flera biobränslen? Välkommen till vår företagsmarknad.

Företagsmarknad Biobränslen

Företagsmarknad
Företagsmarknad

Pellets för både människa och djur

När din pelletsvärme bara ska fungera. Eller stallmiljön bli bättre. Kvalitetpellets för både uppvärmning och djurhållning. Omtanke om skogen ingår.

Om vår pellets
Pellets
Pellets

Biodrivmedel av restprodukter från skogen och massaindustrin

Med vårt effektiva skogsbruk, vår industritradition och egenutvecklade teknologi har vi goda förutsättningar att skapa framtidens biodrivmedel. Bensin, diesel, flygbränsle och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skogen.

Läs mer här
BIORAFFINADERI
BIORAFFINADERI

Det blåser på SCAs marker

Idag arbetar vi med tre olika program inom vindkraft:

utarrendering av vindlägen, samägda vindkraftprojekt och egna vindkraftprojekt

Vindkraft

VINDENERGI
VINDENERGI

Bioraffinaderi

En process med att utreda förutsättningar för en möjlig lokalisering av ett bioraffinaderi i anslutning till Östrands massafabrik i Timrå har startat.

Bioraffinaderi
Bioraffinaderi
Bioraffinaderi
Droppe