SCA R&D Centre

SCA R&D Centre stödjer SCAs verksamheter, produktförnyelse och driver innovationer för att skapa framtida affärer.

Vår expertis sträcker sig över hela värdekedjan, från råvaror till slutprodukter. Våra lab är väl utrustade med pilotmaskiner samt högteknologiska mätinstrument för både kemisk och mekanisk provning. Vi har även helt unika möteslokaler som är specialutvecklade för att vi ska kunna genomföra kreativa innovationsrace tillsammans med bland annat SCAs kunder. 

Vi samordnar också koncernens externa forsknings- och utvecklingssamarbeten, och våra erfarna forskare och specialister har ett nära samarbete med externa partners över hela världen.  

En unik process för att snabbt utveckla nya lösningar, eller för att lösa problem. Multifunktionella grupper som fokuserar på samma utmaning eller problem

  • Utveckling av pappersprodukter för att följa marknadens behov
  • Optimering av råvara, fiberblandningar och kemiska tillsatser
  • Nya användningsområden för våra gröna biprodukter
  • Miljövänliga impregneringsmetoder
  • Omvärldsbevakning
  • LCA på våra produkter 

Beskrivning för att besöka R&D Centre

SCA R&D Centre och SCAs verksamheter

SCA R&D Centres forsknings- och utvecklingsarbete sker i nära samverkan med SCAs verksamheter.