Skylt för bulkkoppling

Beställ en skylt för att chauffören lättare ska hitta bulkkopplingen. Eller avsedd koppling just denna leverans, om flera lossningplatser finns.

Reflekterande plastskylt "Påfyllning av pellets" med hål i hörnen.

Montera skylten på vägg eller häng den runt bulkkopplingen.

Storlek 21 x 15 cm.

Skickas gratis till våra kunder.

Beställ din bulkskylt

Skylten kan monteras fast på vägg invid bulkkopplingen eller hängas med tråd runt kopplingen. Skylten skickas till kundnumrets fakturaadress. Om annan adress ska användas, fyll i den i "eventuella meddelanden".

* indikerar obligatoriska uppgifter

Fältet är obligatoriskt.