SCA Pellets

Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung.

Avkoppling framför pelletskaminen

Ett val med omtanke

Väljer du vår pellets kan du känna dig trygg med att du gjort ett smart och hållbart val.

När träd från ansvarsfullt skötta och noggrant kontrollerade skogar sågas, tar vi till vara resterna, sågspånet och tillverkar pellets.

Pelletsen tillverkas av spån som har ett känt och acceptabelt ursprung. SCAs skogar sköts ansvarsfullt och långsiktigt med målet att vi ska ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i framtiden som vi har i dag. 

Vi har kontroll på hela råvarukedjan. Från ett miljöanpassat skogsbruk till fallande spån på sågen.

  • Inget träd avverkas bara för att bli pellets.
  • För varje träd som avverkas på SCAs mark planteras minst två nya.
  • Vid torkning och pressning till pellets använder vi nästan uteslutande hållbar energi.

Lönar det sig verkligen med pellets fortfarande?

Se våra jämförelser

Förnybar energi med högt energivärde

Ingen skog avverkas bara för att göra pellets

Pellets - kan motverka klimatförändringarna

Energirik pellets med hög kvalitet

Så köper du vår pellets

Pellets - en förädlad restprodukt

Klimatsmart whisky av hållbar energi

Alla kan förändra något

Därför har pellets olika färg

Stallpellets - pellets särskilt för djurhållning

Produktinformation Stallpellets

Skylt till bulkkoppling

Läs mer och beställ