Fasikan

Under 2023 har SCA förvärvat det tillståndsgivna vindkraftsprojektet Fasikan Vind AB från Arise AB som ligger på SCA mark i Bräcke kommun, Jämtlands län.

Byggprojektet omfattar uppförande av 15 turbiner som kommer levereras av Nordex. Den totala installerade effekten kommer att ligga på 105 MW med en uppskattad produktion på 333 GWh vilket motsvarar en årsförbrukning av el för cirka 15 000 hushåll. 

Arise AB ansvarar för byggnation av vindparken som kommer påbörjas under november 2023 och parken beräknas kunna vara i drift i början av 2026.

Projektets nyckelfakta

Teknologi:Vindkraft
Fas:Byggnation
Antal turbiner:15
Höjd:max 240 m
Uppskattad produktion:333 GWh

Aktuellt i projektet

Kontakter

Milan Kolar, VD Fasikan Vind AB

Milan Kolar

VD Fasikan Vind AB

Mikael Melin, Site Manager, Arise

Mikael Melin

Site Manager, Arise