Praktikanter inom Tekniksprånget

SCA deltar varje år i Tekniksprånget. Det är praktikprogrammet som riktar sig till ungdomar som nyss gått ut gymnasiet och funderar över fortsatta studier. SCA har medverkat sedan starten 2012, och programmets syfte är bland annat att locka fler till tekniksektorn.

Deltagarna i programmet 2023 började på SCA-enheterna i början av september. En tidig aktivitet är att vara med på en gemensam introduktionsdag på SCAs huvudkontor i Sundsvall. Detta för att få träffa varandra, och få veta mer om SCAs verksamheter och hållbarhetsarbete. 

Totalt kommer SCA att ha rekordmånga ”tekniksprångare” hos sig under hösten 2023. De är fördelade inom våra verksamheter på SCA R&D Centre, SCA Logistics, SCA Massa och SCA Containerboard. Förutom sin praktik på arbetsplatsen kommer de även att få möjliheter att göra studiebesök och det ingår även en personlig uppgift.

– På SCA finns många spännande yrken och många yngre är intresserade av hållbarhetsfrågor och där har skogen många spännande områden. Givetvis vill vi också att de ska trivas och bli lockade att söka högre tekniska utbildningar efter sin tid hos oss, säger Malin Westrin, HR-specialist och samordnare för SCAs deltagande i Tekniksprånget.

Deltagare i Tekniksprånget hos SCA 2023.

– Jag har samarbetat med ”tekniksprångarna” sedan SCA var med första gången. Jag måste säga att det alltid har varit en stor förmån och få vara tillsammans med ungdomarna. De är fantastiskt duktiga. På Logistics ser vi till att erbjuda uppdrag som är rätt lika de uppgifter som våra fasta medarbetare har. De får alltså möjlighet att prova olika delar inom speditionsjobbet och flera ”tekniksprångare” har genom åren jobbat extra efter slutförd praktiktid som exempelvis sommarvikarier eller när våra medarbetare haft arbetstoppar och vi behövt extrapersonal. Det är ett gott tecken att de kommer tillbaka till oss, och våra personalgrupper tycker också det känns roligt när vi får förstärkning och de får möta bekanta och nya ansikten, säger Ellenor Nordberg som är avdelningschef på SCA Logistics.

– Det är värdefullt för oss som företag att vi får möjlighet att ta emot ungdomar som står inför sitt yrkesval, fortsätter Malin Westrin. Jag upplever också att med ökad kunskap och erfarenhet av Tekniksprånget blir det allt lättare för oss att ordna praktikplatser och handledare.

Fakta om Tekniksprånget

Fokus för Tekniksprånget är ungdomar som läst teknisk eller naturvetenskaplig linje på gymnasiet och nu vill känna sig för inom tekniksektorn. Detta kan sedan underlätta beslutet att söka sig vidare till en teknisk utbildning på högskola eller universitet.

Programmet riktar sig till ungdomar som genomfört gymnasiets naturvetenskaps- eller teknikprogram med godkända betyg och är under 21 år.

I och med förra årets juniortraineer har SCA under åren 2012-2023 tagit emot ca 90 praktikanter som på olika sätt fått bekanta sig med våra verksamheter.

Formellt drivs Tekniksprånget av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. SCA har varit med sedan starten 2012. I de flesta fall har deltagarna varit i Sundsvallsområdet på någon av fabriksverksamheterna, R&D Centre eller SCA Logistics. Även labbet i Munksund har varit praktikplats.

Statistiken visar att ca 83 procent väljer att studera efter Tekniksprånget och av dem är det 78 procent som väljer en högre teknisk utbildning.