Skogsgödsling ger en bra tillväxtökning och är en av de mest lönsamma åtgärderna som du kan göra på kort sikt. Du, din skog och klimatet tjänar på skogsgödsling.

Ofta är det optimalt att gödsla efter den första gallringen och sedan gödsla en gång till ungefär 10 år innan slutavverkning. För att gödslingen ska vara lönsam måste din skog uppfylla ett antal baskrav.

Anders berättar om fördelarna med gödsling

Läs mer
Virkesköparen tipsar

Jag kan nästan höra skogen växa

Johan Ekman gödslade sin skog. Det syns både på toppskotten och på de grövre barren att skogen växer bra.

Läs mer om Johan och hans skog

En lönsam åtgärd

  1. Virkesvolymen ökar.
  2. Du påverkar kvalitetsutvecklingen genom att du får mer värdefullt timmer.
  3. Du får bättre lönsamhet på din skogsfastighet.
  4. Din skogsmark får bättre förmåga att ta upp näring och därmed bättre produktionsförmåga.
  5. Din skog binder mer koldioxid och hjälper till att minska växthuseffekten.
Därför ska du gödsla

Vår kunskap till ditt förfogande

Vi har gödslat vår egen skog sedan 1962. Under årens lopp har vi byggt upp erfarenhet och kunskap om hur vi ska bruka skogen ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till mark, vatten och luft samt skapa goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

Som Europas största privata skogsägare är vi aktiv inom olika nationella forskningsprojekt som syftar till att förbättra skogsbruket.

När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter