– En skogsbruksplan ger skogsägaren bra och pålitligt information för att planera sin ekonomi både på kort och lång sikt. Planen innehåller också grundläggande information för oss på banken i mötet med skogsägare, till exempel för ansvarsfull kreditgivning och vid rådgivning, säger Anton Cederberg, regionansvarig på Handelsbanken Skog och lantbruk i norra Sverige.

Bankens underlag vid låneansökan

När det handlar om att låna ut pengar vill banken gärna veta hur skogsägaren planerar att sköta sin skog. – Då spelar skogsbruksplanen en viktig roll. Med hjälp av den är det enklare och går snabbare att bedöma kassaflödet från skogen och därmed skogsägarens återbetalningsförmåga, förklarar Anton.

Banken är främst intresserad av hur kassaflödet från skogen ser ut, eftersom det avgör skogsägarens förmåga att betala räntor och amorteringar.

Hur stort ett lån kan bli styrs också av belåningsgrad och vilken säkerhet som finns. Därför kan banken även behöva göra en värdering av skogsfastigheten. Grunden till en värdering finns i skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen tillsammans med deklarationen är det underlag som banken behöver för att kunna bedöma hur mycket lån en skogsfastighet kan beviljas.

Ett måste vid generationsskifte eller försäljning

Vid generationsskifte, eller en försäljning av skogsfastigheten är en aktuell skogsbruksplan ett måste, säger Anton. Ska fastigheten säljas kräver mäklaren en skogsbruksplan för att kunna bedöma värdet och sätta ett pris. Självklart vill en seriös köpare också se en skogsbruksplan för att kunna göra sin bedömning av värdet.

– Samma sak gäller vid en generationsväxling, fortsätter han. Det är viktigt när man räknar på möjligheterna med olika lösningar och för att kunna ta fram ett förslag som passar varje enskild situation bäst.

Värdefull dokumentation

– Många skogsägare har drabbats hårt av senare års skogsbränder och stormar och vid ett försäkringsärende betyder det mycket att kunna visa hur skogen såg ut och vilka tillgångar som fanns innan branden eller stormen.

Det finns också vissa skattemässiga åtgärder som bland annat brand- eller stormdrabbade skogsägare kan göra, under förutsättning att de kan intyga tillräcklig skada. I dessa situationer är det värdefullt att ha sin skogsfastighet väldokumenterad i en skogsbruksplan.

– Det är alltså ytterligare en anledning att ha en aktuell skogsbruksplan, konstaterar Anton Cederberg och betonar att en skogsbruksplan är till lika stor hjälp för planeringen av ekonomin som för arbetet i skogen.

 

 

Är du också intresserad av en skogsbruksplan?

Läs mer om våra skogsbruksplaner eller kontakta en virkesköpare nära dig.

Läs mer