Att certifiera sitt skogsbruk är ett enkelt och bra sätt att ta ansvar för människor, miljö och ekonomi. Dessutom får du extra betalt för ditt virke.

Certifiering är en etablerad metod för att kombinera naturhänsyn, socialt ansvar och virkesproduktion. Vi samarbetar med Skogscertifiering Prosilva AB som erbjuder ett gruppcertifikat. När du ansluter dig till gruppcertifikatet åtar du dig att leva upp till de krav som finns beskrivna i världens två största internationella certifieringssystem för ett ansvarsfullt skogsbruk - FSC® och PEFC™.

Förena nytta med nöje

  1. God naturvård i kombination med lönsam virkesproduktion.
  2. Extra betalt för ditt virke.
  3. Bidra till ett klimatsmart samhälle genom att främja tillgången på certifierat virke.
  4. Stärka konkurrenskraften för hållbara produkter från skogen.
  5. Njuta av en skog som gör nytta idag och i framtiden.
  6. Etablerad metod för att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk.
Läs mer om fördelarna med certifiering