Med en skogsbruksplan från SCA får din skog de allra bästa förutsättningarna – och du får svar på alla dina frågor. Planen ger dig förslag på åtgärder anpassade efter din skogs förutsättningar. Den är ett bra hjälpmedel för att nå dina mål.

En skogsbruksplan beskriver hur din skog ser ut och hur den växer. Den ger en nulägesbeskrivning av skogen från det tillfälle planläggaren är ute och tittar och innehåller råd om skötselåtgärder för de kommande tio åren.

Du får både en beskrivning av din fastighet som helhet och en detaljerad beskrivning av varje bestånd. Planen innehåller t ex information om fastighetens areal, trädens ålder, tillväxt, typ av skogsmark, virkesförråd fördelat på trädslag samt natur- och kulturvärden. I åtgärdslistan ser du vilka åtgärder du bör göra och när.

Hur skogen ser ut och växer

En skogsbruksplan ger dig både en detaljerad beskrivning av din skogsfastighet som helhet och en beskrivning av varje bestånd, t ex. areal, ålder, virkesförråd och naturvärden. Sammantaget får du en bra uppfattning om hur skogen ser ut. Är det mycket gammal skog eller är det mycket att röja och plantera?

Därför ska du skaffa en skogsbruksplan

Förslag på hur du kan sköta din skog

Planen ger dig förslag på hur du kan sköta skogen på kort och lång sikt för att nå de mål du satt upp. Den innehåller en översikt med föreslagna åtgärder under en tioårsperiod och information om när det är lämpligt att uföra åtgärderna. Föreslagen avverkning ger dig t ex. en indikation om framtida inkomster.

Därför ska du skaffa en skogsbruksplan

Grepp om framtida inkomster och utgifter

Skogsbruksplanen utgör inte bara grunden för den skogliga planeringen utan också för den ekonomiska. Utifrån åtgärdsöversikten kan du göra en prognos över inkomster och utgifter de kommande åren och du kan planera när inkomsterna ska komma och hur de ska beskattas.

Därför ska du skaffa en skogsbruksplan

Redo för certifiering

Att certifiera sitt skogsbruk är ett enkelt och bra sätt att ta ansvar för människor, miljö och ekonomi. Funderar du på att certifiera din fastighet så är planen en bra start. Våra planer är certifieringsanpassade och håller kraven enligt PEFC™ och med komplettering även kraven för FSC®.

Därför ska du skaffa en skogsbruksplan

Jobba i din skog var och när du vill

I Skogsvinge har du tillgång till din skog och din skogsbruksplan och du kan jobba i din skog var och när du vill. Skogsvinge är tillgänlig på dator, mobil och läsplatta. Du loggar enkelt in i Skogsvinge med ditt BankID

Till Skogsvinge

Därför ska du skaffa en skogsbruksplan

Värdet på fastigheten

Värdet på din skogsfastighet påverkas bland annat av skogens utveckling, virkespriser och efterfrågan på fastigheter. Virkesförrådet uttyckt i ha är t ex. intressant när fastigheter ska jämföras. Med en skogsbruksplan har du ett tillförlitligt underlag när du vill göra en värdering av din fastighet, t ex vid generationsskifte, försäljning eller när du ska ta lån.

Därför ska du skaffa en skogsbruksplan

Vad får jag?

Med en plan har du goda förutsättningar att nå dina mål med fastigheten. Planen ger dig bland annat:

  • En grundlig beskrivning av fastigheten
  • Skötsel- och åtgärdsförslag baserade på dina mål
  • Bra underlag vid ekonomisk planering av kassaflöde och beskattning
  • Underlag som håller kraven för att bli certifierad enligt PEFC™ och med komplettering även kraven för FSC®
  • Möjlighet att jobba i din skog var du vill via Skogsvinge
  • Tillförlitliga uppgifter vid värdering av fastigheten

Tips! Kontrollera att din plan är aktuell, annars rekommenderar vi att du uppdaterar den.

Skaffa din skogsbruksplan

Ett lyft för Ewa

Först kändes det ganska gruvsamt att äga skog, tyckte Ewa Lögdberg i Tulleråsen, nordväst om Krokom. Men numera ger skogen mest glädje. – Jag känner att jag har mycket bättre koll nu, tack vare min skogsbruksplan. Och det är en lättnad att se att utförda åtgärder blir så lyckade, säger hon.

Läs mer om Ewa och hennes skogsbruksplan
Skogsägaren tipsar

Logga in i din skog

I Skogsvinge kan du se alla dina kontrakterade åtgärder, exempelvis när du köpt en gallring från oss. Du kan följa inmätningen av virket och se vilken intäkt gallringen resulterade i. Du loggar enkelt och säkert in med ditt BankID.

Läs mer och logga in
Skogsvinge

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter