Ge din nya skog de bästa förutsättningarna redan från början. Markberedningen underlättar för den kommande planteringen eftersom skogsplantorna får bättre förutsättningar att växa.

Ett till två år efter avverkning är det dags att förbereda marken där din nya skog ska växa. Det vanligaste är att markbereda året innan det är dags att plantera. Genom att markbereda underlättar du för skogsplantorna att få en bra start. De får snabbare utveckling av rotsystemet, bättre tillgång till näringsämnen och vatten och mindre konkurrens av gräs och annan vegetation. Vi rekommenderar markberedning vid föryngring, oavsett om du väljer plantering, fröträd eller sådd.

En fin och livskraftig skog

  1. Plantorna får bättre tillgång till näring och mindre konkurrens om ljus och vatten när vegetationen runt omkring tas bort
  2. Plantorna får lagom med vatten – inte för lite så att de torkar och inte för mycket så att de drunknar
  3. Plantorna får mer värme eftersom marken värms upp bättre när vegetationen runt omkring har tagits bort.
  4. Plantorna får ett skydd mot snytbaggar eftersom snytbaggar inte tycker om att ge sig ut på öppna ytor
Därför ska du markbereda

Spara pengar

Med markberedning minimeras risken för kostsamma återplanteringar eftersom att plantorna löper mindre risk att drabbas av insektsangrepp av t ex snytbaggar. Dessutom underlättar markberedning kommande plantering.

JackPot - för bästa tillväxt

Vår erfarenhet och kunskap till ditt förfogande

Vi arbetar tillsammans med erfarna skogsvårdsentreprenörer som anpassar markberedningen efter dina önskemål och din skogs förutsättningar. Vi har höga kvalitetskrav och genomför noggranna uppföljningar.

När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter