Avverkningsuppdrag och leveransrotköp

Vid avverkningsuppdrag och leveransrotköp betalas köpeskillingen ut efter att avverkningen slutförts och allt virke är inmätt vid industri eller virkesterminal. Köpeskillingen kan antingen betalas ut omgående eller fördelas på ett antal år enligt en betalningsplan. Det finns också möjlighet att få ett förskott.

Försäljning av rotpost

Vid försäljning av en rotpost, där vi fastställt ett fast pris vid kontraktstecknandet, betalas köpeskillingen ut en vecka efter att kontraktet tecknats. Alternativt fördelas köpeskillingen enligt en betalningsplan.

Ränta

Från och med 1 januari 2019 är räntenivå för innestående medel i betalningsplan och förskott 0,0 procent.

Vi debiterar ränta om ett underskott uppstår, dvs om du har fått ett för stort förskott utbetalt i förhållande till den fastställda köpeskillingen. Från och med 1 januari 2019 är räntesatsen 1,75 procent.

Bra att veta om

Bli nöjd med din virkesaffär

Goda råd inför virkesaffären

Virkespriser

I prislistorna hittar du information om våra aktuella virkespriser för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Virkespriser