Avverkningsuppdrag och leveransrotköp

Vid avverkningsuppdrag och leveransrotköp betalas köpeskillingen ut efter att avverkningen slutförts och allt virke är inmätt vid industri eller virkesterminal. Köpeskillingen kan antingen betalas ut omgående eller fördelas på ett antal år enligt en betalningsplan. Det finns också möjlighet att få ett förskott.

Försäljning av rotpost

Vid försäljning av en rotpost, där vi fastställt ett fast pris vid kontraktstecknandet, betalas köpeskillingen ut en vecka efter att kontraktet tecknats. Alternativt fördelas köpeskillingen enligt en betalningsplan.

Förskott

Vid avverkningsuppdrag eller leveransrotköp finns möjlighet att få ett förskott på köpeskillningen. Ränta på det utbetalda beloppet debiteras från det datum förskottet betalas ut till ett år efter kontraktsdatumet, eller från det datum förskottet betalas ut till och med slutregleringsdatum, dock max ett år. Obs, räntenivå fr om 1 jan 2019 är 0,0 procent. Vi debiterar ränta om ett underskott uppstår, dvs om du har fått ett för stort förskott utbetalt i förhållande till den fastställda köpeskillingen. Räntesatsen fr om 1 jan 2019 är 1,75 procent.

Bra att veta om

Bli nöjd med din virkesaffär

Goda råd inför virkesaffären

Virkespriser

I prislistorna hittar du information om våra aktuella virkespriser för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Virkespriser