Hur du får betalt för ditt virke kan ha stor effekt på det ekonomiska utfallet av din virkesaffär. Ibland lika stor påverkan som virkespriset. Skattemässigt är det ofta fördelaktigt om du väljer att få dina pengar utbetalade över flera år enligt en betalningsplan.

En avverkning ger många gånger en bra intäkt, men som skogsägare berörs du av speciella skatteregler. Därför bör du tänka på hur du vill att dina pengar ska betalas ut. Med en genomtänkt betalningsplan behöver du inte betala mer skatt än nödvändigt. Du kan matcha dina uttag mot avdragsgilla kostnader, skogsavdrag, sparade underskott eller räntefördelningsutrymme.

Maximera intäkten

  1. En insättning på skogskonto måste i normalfallet tas ut inom tio år. En betalningsplan har inte någon sådan begränsning.
  2. En insättning på ett skogskonto uppgår i normalfallet endast till max 60 procent av ersättningen. När det gäller betalningsplan finns inga sådana begränsningar.
  3. Den ersättning som betalas ut till dig i enlighet med din betalningsplan kan du sedan sätta in på ett skogskonto för att ytterligare skjuta på beskattningen.

 

Därför ska du ha en betalningsplan

Att tänka på

  1. Betalningsplan kan upprättas för avverkningsrätt men inte för leveransvirke.
  2. Betalningsplanen upprättas när virkeskontraktet undertecknas.
  3. Utbetalning från betalningsplanen måste fördelas över minst två år.
  4. Intäkter redovisas i deklarationen endast för de belopp som utbetalats under året.
  5. Du kan senarelägga beskattningen ytterligare genom att göra en insättning på skogskontot med upp till 60 procent av intäkten.

Sälja virke

Vi har konkurrenskraftiga priser på virke och om ditt skogsbruks är certifierat ger vi dig dessutom en extra premie. Det ska vara enkelt och tryggt att välja oss för din virkesaffär.

Sälja virke