Lögdö Wild. Lögdö vildmark.

Jakt och fiske

Jakt har en viktig roll i skötseln av våra skogar. Varje år upplåter vi jakt åt tusentals jägare. I våra skogar finns också gott om fina fiskevatten.

Jakt har en viktig roll i skötseln av våra skogar och är en integrerad del i vårt skogsvårdsarbete. Ansvarsfull jakt behövs för att undvika skogsskador och för att gynna den biologiska mångfalden.

Vi upplåter jakt för tusentals jägare varje år och såväl jakt på älg som småviltsjakt på hare, ripa och tjäder bjuder på fina naturupplevelser.

Det finns även gott om fiskevatten på våra marker och merparten av dessa är samägda fiskevatten.

Dagkort för småviltsjakt och fiskekort köper du enkelt i vår webbshop.

Här kan du läsa mer jakt och fiske och vad som gäller på våra marker, samt hur vi arbetar med vilt- och faunavård.

Köp småviltsjakt- och fiskekort online i vår webbshop

Till webbshopen