SCA sågar contortatall

Nu är det dags att föryngringsavverka en del av de första contortabestånd som SCA planterade på 1970-talet. Sedan våren 2022 har SCA gjort provsågningar i Gällö och är nu redo att skala upp produktionen. – Vi arbetar intensivt med att se vilka produkter som contortatallen är allra bäst lämpad för och att introducera dem på trävarumarknaden, säger projektledaren Alexander Åhréus.

Contortatall sågade trävaror

SCA började plantera contortatall under 1970-talet och har numera ca 300 000 hektar på sina marker. Nu börjar det bli dags att föryngringsavverka en del av bestånden och en så stor andel som möjligt ska givetvis bli sågade trävaror. Så här i starten sågar Gällö ca 3 000 m3 contortatall per månad.  

– Vi kontrollerar hur trädslaget fungerar i alla steg i processen, som vid avverkning, sågning, torkning och olika former av vidareförädling. Vi undersöker också vilken typ av produkter vi bör satsa på för att få ut högsta möjliga värde, säger Alexander. 

Spännande egenskaper  

Contortatallens förmåga att växa snabbt ger den spännande egenskaper. Växtkraften gör bland annat att avståndet mellan kvistvarven blir mycket längre än på den svenska tallen. Svensk tall som växer i norra Sverige har ofta cirka 10-15 centimeter mellan kvistvarven, medan avståndet hos contortatallen ofta är mer än det dubbla, cirka 35 centimeter. Dessutom är andelen friska kvistar* högre.  

– De här egenskaperna gör att trädslaget kan passa bra för produkter där man efterfrågar kvistfria komponenter och friskkvistig limfog, så som vid tillverkning av lister och komponenter för snickeri- och möbel industrin, säger Alexander och fortsätter: 

– Tack vare den höga andelen friska kvistar har vi också fått goda resultat när vi har testat att värmebehandla contortatall, vilket känns oerhört spännande. Om vi på ett klimatsmart sätt kan göra rötbeständiga produkter är det inte omöjligt att contortatall på sikt kan användas för produkter i utomhusmiljöer, som trall eller ytterpanel.  

Ljust och lätt 

Alexander Åhréus

En annan fördel är att virket är ljusare än hos vanlig tall, vilket många kunder uppskattar. Det har också lägre vikt, vilket bland annat ger billigare och mer hållbara transporter. 

– Hittills har vi främst fokuserat på produkter som reglar och emballage, men vi har även tagit fram insatsvaror till limträindustrin. Och på sikt finns det garanterat fler möjligheter, konstaterar Alexander. 

Till att börja med har SCA riktat in sig på den skandinaviska hemmamarknaden, övriga Europa samt Nordafrika för lanseringen av contortaprodukter, men Asien och USA är också tänkbara marknader fram över. Många kunder har redan testat det nya trädslaget och återkopplingen från dem är mycket betydelsefull.  

– Kunderna vidareförädlar produkterna på olika sätt genom att till exempel hyvla, klyva eller fingerskarva dem. De rapporterar kontinuerligt hur det fungerar och på så sätt får vi in mycket nyttig information. Vi gör även en hel del egna försök, bland annat med hyvling och fingerskarvning, säger Daniel Wiklander, affärsutvecklare vid Gällö Timber. 

Ökar produktionen 

I takt med att allt fler av SCAs contortabestånd blir avverkningsmogna och produktutbudet utvecklas är ambitionen att skala upp produktionen. Redan nästa år kommer volymen i princip att fördubblas på Gällö och på sikt kommer den att kunna ökas ytterligare. Medan SCA kontrollerar hur contortatallen fungerar i processen och vilka produkter och marknader som är mest lämpliga, sågas enbart virke från de egna skogarna.

Sågning av contortatall i Gällö