Skötsel och fördelning av naturvårdsarealer

Här beskriver vi några viktiga begrepp och hur vi arbetar med att sköta och fördela naturvårdsarealerna inom SCAs två miljoner hektar produktiva skogsmark i Sverige.

Frivilliga avsättningar och Kombinerade mål

FA: Frivilliga avsättningar (100 % hänsyn)

KM: Kombinerade mål (> 50 % hänsyn)

Produktion förstärkt hänsyn och Produktion generell hänsyn

PF: Produktion med förstärkt/anpassad hänsyn (15-30 % hänsyn)

PG: Produktion med generell hänsyn (~15 % hänsyn)