Världens största kraftlinermaskin – nu är Obbola igång!

  • Artikel

I oktober 2022 körde SCA i gång världens största kraftlinermaskin vid Obbola pappersbruk. Varje dygn med full produktion tillverkas så mycket kraftliner att den kan täcka 3 000 fotbollsplaner. Basen för tillverkningen är den fantastiska råvaran från de norrländska skogarna. – De långa slanka fibrerna gör att slutprodukterna får precis de egenskaper som efterfrågas, säger Per Strand, projektdirektör.

Kraftliner är papper som används till de släta skikten i wellpapp, och som används till förpackningar för allt från elektronik till livsmedel. Att SCA väljer att satsa på kraftliner beror på att den globala efterfrågan ökar, i takt med en ökad befolkning, e-handel och efterfrågan på klimatsmarta material.

– I dag produceras ungefär 180 miljoner ton kraftliner i världen per år och efterfrågan ökar med fem-sex miljoner ton per år, så det handlar om stora siffror, säger Per.

SCAs nya pappersmaskin bidrar med 275 000 ton extra till världsmarknaden, i och med att Obbolas årliga kapacitet nu ökar från 450 000 ton till 725 000 ton.

– Nu har vi världens största kraftlinermaskin – och världens modernaste, konstaterar Per nöjt.

Mer råvara

Den ökade tillverkningen innebär givetvis att det behövs mer råvara. Obbola använder en del returpapper, men främst tillverkas produkterna av färsk fiber från gran och tall från norra Sverige.

– Vi har en fantastisk råvara. Träden växer långsamt i Norrland och det gör att fibrerna blir exceptionellt långa och slanka. Det innebär bland annat att slutprodukterna får hög styrka, vilket är viktigt för våra kunder. Förpackningarna får inte kollapsa eller bågna när man staplar dem på varandra, förklarar Per. 

En annan viktig egenskap hos kraftliner från Obbola är att den klarar av skiftande temperaturer och fukthalter. Det gör att den passar bra för produkter som kräver förpackningar som kan frysas, kylas eller förvaras under lång tid.

Trygg avsättning av virke

I och med investeringen ökar Obbolas vedförbrukning från 1 miljon kubikmeter per år till ca 1,5.

– Det innebär att Västerbottens skogsägare har en tryggad avsättning för sitt virke under en lång tid framöver. Vår förra pappersmaskin var i drift i nästan 50 år och vår nya maskin kommer också att  köras i flera decennier. Vi har investerat 7,5 miljarder kronor, så det här är självklart en riktigt långsiktig satsning, säger Per.

Minskade utsläpp

Cirka 1 miljard av totalbudgeten för Obbola var avsatt för olika

 miljöförbättringar på industriplatsen. Bland annat byggdes en ny mesaugn som eldas med biobränslen och den har ersatt två oljeeldade ugnar. Tack vare det minskar koldioxidutsläppen från fossila bränslen med 20 000 ton per år.

– En annan miljöfördel är att vi ökar den globala tillgången på klimatsmart material för förpackningar. Det innebär att behovet av plastförpackningar minskar och därmed kan olja och kol stanna under mark, säger Per.

SCA räknar med en period av intrimning och upprampning med målet att nå full kapacitet 2026.
– Obbola kommer då att vara en mycket effektiv och konkurrenskraftig anläggning med en produkt som har marknadens lägsta kolspår och kommer vara av största vikt för omställningen från oljebaserat förpackningsmaterial, säger Gustaf Nygren, fabrikschef för SCA Obbola.

Vid sidan av uppgraderingen av maskinen har även industriplatsens övriga lokaler uppgraderats med nya kontorsutrymmen och nya skywalks som ökar säkerheten för personer som vistas på fabriksområdet.

Skapar arbetstillfällen

Per Strand framhåller också att investeringen är viktig för sysselsättningen i Norrland, i synnerhet för inlandet.

– I och med att vi behöver råvara för en lång tid framöver säkras arbetstillfällen inom både avverkning, transporter och skogsskötsel, vilket gör att fler kan bo kvar och få arbete på mindre orter. Samtidigt kan alla markägare känna en trygghet i att deras skog är eftertraktad och har ett stort värde i flera decennier framöver. Skogsägarna är också viktiga i kampen mot  klimatförändringarna, genom att de bidrar med hållbar råvara till klimatsmarta produkter.

Roliga fakta

kraftliner
  • 10 meter - Så bred är pappersbanan i maskinen.
  • 3 000 fotbollsplaner - Så mycket täcker den kraftliner som Obbola tillverkar under ett dygn med full produktion.
  • 11 000 ton maskinutrustning har monterats. Det motsvarar 1,5 Eiffeltorn.
  • 1 610 kubikmeter trä har använts som byggmaterial i projektet.
  • Ett 100-tal elbilsladdare har installerats på industrin.

Foto: Henke Olofsson och Voith Group