Som ägare av Armsjödammen ansvarar SCA sedan den 15 september 2020 för regleringen av vattenståndet i Armsjön, sydöst om Sundsvall. Det innebär att vi ser till att det finns vatten i Armsjön, Armsjöån och alla dammar som hör till.

Från Armsjön går Armsjöån genom de två tjärnarna Övertjärn och Nedertjärn, samt fem stycken dammar och Galtströms bruk, innan vattnet når Bottenhavet. Drygt en kilometer uppströms bruket har Hushållningssällskapet tidigare bedrivit en fiskodlingsanläggning och haft rätt att reglera vattenståndet i Armsjön. Nu är fiskodlingen nedlagd och fastigheten såld, och Hushållningssällskapet behöver inte längre regleringen av sjön. Därmed har Hushållningssällskapet överlåtit tillståndet för årsregleringen till SCA.

Vattendomstolens domslut från 1979 anger villkoren för regleringen av Armsjö. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och SCA ska som ansvarig för Armsjön redovisa vattenståndet till allmänheten och i synnerhet till de som bor vid Armsjön.

Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll av dammarna från Armsjödammen till bruksdammen liksom avläsningen av vattenståndet i Armsjön sköts av Sjöbergs Mark& Bygg på uppdrag av SCA.

Armsjöns reglering – detta gäller

Enligt domen 1979-03-30 VA 25/77, Östersunds tingsrätt, gäller följande vattenhushållningsbestämmelser för reglering av Armsjön:

  • Dämningsgräns +44,90 meter
    Detta vattenstånd får dock överskridas i den omfattning som bestäms av tillrinningen
    till Armsjön och regleringsdammens avbördningsförmåga.
  • Sänkningsgräns +44,50 meter under tiden 1 maj-30 september.
  • Sänkningsgräns +44,35 meter under tiden 1 oktober-30 april.

 

 

Vattenståndet

Nedan redovisar vi vår journal över vattenståndet. Den uppdateras ungefär en gång per vecka.

Datum Vattenstånd (meter) Lucköppning (cm)
10 november 83 5
2 november 80 3
28 oktober 79 3
22 oktober 80 5
13 oktober 83 30
11 oktober 80 5
7 oktober 73 3
29 septemb er 71 3
23 september 44,7 3
16 september  44,68 3
9 september 44,7 3
3 september 68 3
21 augusti 67 3
14 augusti 66 3
7 augusti 70 3
30 juli 72 3
23 juli 44 3
17 juli 73 3
10 juli 75 3
3 juli 44,77 3
23 juni 80 3
16 juni 81 3
9 juni 82 3
2 juni 82 3
27 maj 82 3
19 maj 83 3
12 maj 84 3
9 maj 85 5
4 maj 84 5
26 april 86 10
25 april 86 10
24 april 86 10
23 april 87 40
22 april 87 50
21 april 88 75
20 april 89 75
19 april 89 75
18 april 89 75
17 april 90 75
16 april 90 60
15 april 90 40
14 april 90 20
13 april 90 15
12 april 90 10
11 april 90 10
10 april 90 10
9 april 90 5
8 april 89 3
7 april 88 3
6 april 88 3
5 april 88 5
4 april 88 5
3 april 88 5
2 april 88 5
1 april 87 5
31 mars 87 20
30 mars 87 30
29 mars 88 30
28 mars 87 30
16 mars 44 5
9 mars 44 5
3 mars  44 5
24 februari 85 10
17 februari 85 10
10 februari 82 5
4 februari 82 5
29 januari 82 5
20 januari 80 5
14 januari 78 5
7 januari 2022 78 5