Som ägare av Armsjödammen ansvarar SCA sedan den 15 september 2020 för regleringen av vattenståndet i Armsjön, sydöst om Sundsvall. Det innebär att vi ser till att det finns vatten i Armsjön, Armsjöån och alla dammar som hör till.

Från Armsjön går Armsjöån genom de två tjärnarna Övertjärn och Nedertjärn, samt fem stycken dammar och Galtströms bruk, innan vattnet når Bottenhavet. Drygt en kilometer uppströms bruket har Hushållningssällskapet tidigare bedrivit en fiskodlingsanläggning och haft rätt att reglera vattenståndet i Armsjön. Nu är fiskodlingen nedlagd och fastigheten såld, och Hushållningssällskapet behöver inte längre regleringen av sjön. Därmed har Hushållningssällskapet överlåtit tillståndet för årsregleringen till SCA.

Vattendomstolens domslut från 1979 anger villkoren för regleringen av Armsjö. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och SCA ska som ansvarig för Armsjön redovisa vattenståndet till allmänheten och i synnerhet till de som bor vid Armsjön.

Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll av dammarna från Armsjödammen till bruksdammen liksom avläsningen av vattenståndet i Armsjön sköts av Sjöbergs Mark& Bygg på uppdrag av SCA.

Armsjöns reglering – detta gäller

Enligt domen 1979-03-30 VA 25/77, Östersunds tingsrätt, gäller följande vattenhushållningsbestämmelser för reglering av Armsjön:

  • Dämningsgräns +44,90 meter
    Detta vattenstånd får dock överskridas i den omfattning som bestäms av tillrinningen
    till Armsjön och regleringsdammens avbördningsförmåga.
  • Sänkningsgräns +44,50 meter under tiden 1 maj-30 september.
  • Sänkningsgräns +44,35 meter under tiden 1 oktober-30 april.

 

 

Vattenståndet

Nedan redovisar vi en journal över vattenståndet. Den uppdateras en gång per vecka.

Datum Vattenstånd (meter) Lucköppning (cm)
30 december 77 5
23 december  77 5
9 december 75 5
2 december 75 5
25 november 74 10
18 november 74 10
11 november 44,73 20
4 november 44,74 25
28 oktober 44,75 50
21 oktober 75 50
14 oktober 77 50
9 oktober 80 50
6 oktober 76 35
30 september 68 7
24 september 67 15
16 september 67 15
9 september 70 25
2 september 75 25
24 augusti 76 20
19 augusti 76 20
17 augusti 69 5
14 augusti 44,69 5
4 augusti 44,67 5
27 juli 44,69 5
22 juli 44,75 5
16 juli 44,77 5
11 juli 44,80 5
9 juli 44,80 10
5 juli 44,81 3
29 juni 44,82 3
24 juni 44,82 3
17 juni 44,83 3
10 juni 44,83 3
3 juni 44,85 3
31 maj 44,85 3
28 maj 44,85 3
24 maj 44,86 4
23 maj 44,87 10
22 maj 44,87 10
21 maj 44,87 10
2o maj 44,87 15
19 maj 44,87 10
18 maj 44,86 3
16 maj 44,85 3
10 maj 44,83 3
5 maj 44,83 3
1 maj 44,84 3
29 april 44,85 5
23 april 44,86 35
21 april 44,86 35
20 april 44,87 65
19 april 44,87 65
18 april 44,88 80
17 april 44,88 80
16 april 44,89 80
15 april 44,90 80
14 april 44,90 80
13 april 44,91 80
12 april 44,90 65
11 april 44,90 25
10 april 44,90 20
9 april 44,89 10
8 april 44,88 10
7 april 44,88 10
6 april 44,88 15
5 april 44,87 15 
4 april 44,88 40
3 april 44,86 40
2 april 44,87 45
31 mars 44,86 30
29 mars 44,82 3
22 mars  44,77 5
15 mars 44,77 5
8 mars 44,75 5
1 mars 44,72 5
25 februari 44,71 10
22 februari 44,70 10
16 februari 44,72 60
8 februari 44,77 40
1 februari 44,84 60
31 januari 44,85 60
30 januari 44,86 60
29 januari 44,86 60
28 januari 44,88 60
27 januari 44,88 60
26 januari 44,88 60
25 januari 44,89 90
24 januari 44,89 90
23 januari 44,89 90
22 januari 44,87 90
21 januari 44,96 60
20 januari 44,86 60
19 januari 44,86 60
18 januari 44,87 60
17 januari 44,88 60
16 januari 44,90 60
15 januari 44,90 60
14 januari 44,91 90
13 januari 44,91 90
12 januari 44,92 90
11 januari 44,91 60
10 januari 44,91 60
9 januari 44,91 60
8 januari 44,92 60
7 januari 44,93 60
6 januari 44,97 60
5 januari 44,97 120
4 januari 44,96 120
3 januari 44,96 120
2 januari 44,96 120
1 januari 44,96 120