Våra skogar är en livsmiljö för djur och växter och en plats att njuta av. Välkommen hit för att koppla av, vandra, jaga, fiska och plocka bär och svamp.

Besök våra mångfaldsparker

Våra fem parker är större skogsområden som vi sköter för att gynna känsliga djur- och växtarter. Vi använder en mångfald av åtgärder och skötselmetoder, för att både förstärka naturvärden som redan finns och skapa nya. I våra parker lyfter vi också fram kulturhistoriska och rekreativa värden.

Läs mer
Mångfaldspark skylt Sörgraninge
Trollduvemätare, Jämtkrogen fjärilslandskap

Jämtkrogens fjärilslandskap

I Jämtkrogens fjärilslandskap har hotade fjärilar fått en fristad. Här bedriver SCA ett unikt samarbete med länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland och andra parter för att hjälpa fjärilarna.

Jämtkrogens fjärilslandskap

Mer att upptäcka

Jakt och fiske

Jakt har en viktig roll i skötseln av våra skogar och vi upplåter jakt åt tusentals jägare varje år. Det finns också gott om fina fiskevatten på våra marker.

Jakt och fiske

Sommaräng i juli, Summer meadow in July. Vi har rättigheter tom 20191231

Antesbodarna

Antesbodarna är Västerbottens nu enda levande fäbod. Under sommaren är den öppen för besök.

Antesbodarna

Mer att upptäcka

Allemansrätt

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det allemansrätten. Den kan sammanfattas med orden "Inte störa – inte förstöra".

Läs mer

Våra vägar

Våra skogsbilvägar som är öppna för trafik får nyttjas av jägare, fiskare, bärplockare och andra som vill röra sig ute i skogen.

Läs mer