SCAs källor till träråvara är en balans mellan inköp från andra skogsägare, import och skogsråvara från SCAs egen skog. Virkesanskaffningen är koncentrerad till norra Sverige vilket gör det möjligt för oss att ha god kontroll över avverkningsplatser och naturvärden. All träråvara som vi använder måste komma från ansvarsfullt brukade skogar.

Vår råvara kommer från ansvarsfullt brukade skogar

All vedråvara som SCA använder måste komma från ansvarsfullt brukade skogar. Vi arbetar för att maximera andelen råvara som kommer från FSC® eller PEFC™-certifierade skogar. All inköpt råvara som levereras till oss ska minst uppfylla FSCs standard för Controlled Wood. Kontrollerat virke är virke som inte kommer från kontroversiella källor enligt FSC Controlled Wood respektive PEFC Controlled Sources.

Ökat behov av råvara 

Expansionen av Östrands massabruk leder till ett ökat behov av råvara. Därför köper vi mer råvara från externa leverantörer. All råvaruanskaffning sker med hänsyn till naturvärden. Det innebär att det ökade behovet av råvara inte leder till ett ökat tryck på värdetrakter.

Härifrån kommer vår råvara 


Tabellen: Tabellen visar skillnaden mellan hur vi anskaffar råvaran i miljoner m3fub, före och efter utbyggnaden av Östrand. 

Från egen skog 

  • Avverkningsnivån är oförändrad, den styrs av hållbar avverkningsnivå.
  • Inköp av egen skog i Baltikum. 

Flis från egna sågverk

  • Ingen förändring i volym. 

Lokala köp från privata skogsägare 

  • Ökar inköp i nuvarande regioner. 
  • Inköp från nya regioner. 

Centrala köp från skogsbolag och skogsägarföreningar 

  • Långtidskontrakt 
  • Ökad import 


SCA avstår aktivt från olaglig avverkad träråvara

Vi köper inte heller råvara från skog med höga bevarandevärden eller där avverkning sker i strid med traditionell sevanlig rätt och mänskliga rättigheter.
Läs mer om vår instruktion för anskaffning av vedråvara.

Skogens nettotillväxt ökar

Varje träd som avverkas ersätts med minst två nya. Nettotillväxten i skogen överstiger avverkningen med tre miljoner kubikmeter årligen. Cirka 10 procent av alla träd som planteras varje år i Sverige planterar vi på våra egna marker. Virkesförrådet, som är volymen växande träd, har sedan 1950 ökat med cirka 60 procent.

Målet med vårt skogsbruk är att ha minst lika mycket biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i våra skogar i framtiden som vi har i dag. Läs mer om våra aktiviteter och goda exempel

Se våra frivilliga avsättningar och mångfaldsparker i vårt kartverktyg här.