PEFC står för "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes". PEFC-certifieringen innebär att SCA Skogs skogsbruk uppfyller PEFCs kriterier för ansvarsfullt skogsbruk. Certifikatet omfattar SCA Skogs hela skogsinnehav.

Detta är PEFC

PEFC bildades 1999 och är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering.

PEFC växte fram bland privata, skogsägarna i Europa under 1990-talet som ett trovärdigt och effektivt certifieringssystem, särskilt lämpat för små och medelstora fastigheter. Efterhand anslöt även stora skogsägare och industriföretag – så väl privatägda som offentliga.

Det svenska PEFC-systemet består av:

Skogscertifiering
Entreprenörscertifiering
Spårbarhetscertifiering

Läs mer om PEFC i Sverige

Revisionsrapport

Varje år besöker vår revisor olika delar av vår skogliga verksamhet och kontrollerar att vi uppfyller de fastställda kriterierna. Resultatet sammanfattas i en rapport.

Läs rapporten