PEFC™ står för "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes" vilket  betyder "Program för bekräftelse av skogscertifieringssystem".

PEFC™-certifieringen innebär att SCA Skogs skogsbruk uppfyller PEFCs kriterier för ansvarsfullt skogsbruk. Certifikatet omfattar SCA Skogs fem skogsförvaltningar.

Detta är PEFC™

PEFC™ bildades 1999 och är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering.

PEFC™ växte fram bland privata, skogsägarna i Europa under 1990-talet som ett trovärdigt och effektivt certifieringssystem, särskilt lämpat för små och medelstora fastigheter. Efterhand anslöt även stora skogsägare och industriföretag – så väl privatägda som offentliga.

Det svenska PEFC™-systemet består av:

Skogscertifiering
Entreprenörscertifiering
Spårbarhetscertifiering

Läs mer om PEFC i Sverige

Revisionsrapport

Varje år besöker vår revisor olika delar av vår skogliga verksamhet och kontrollerar att vi uppfyller de fastställda kriterierna. Resultatet sammanfattas i en rapport.

Läs rapporten