SCAs skogsbruk är certifierat, vilket innebär att vi åtar oss att följa riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk som ställts upp av FSC® och PEFC. Produkter som baseras på virke från certifierade skogar kan säljas som certifierade produkter. Det måste då gå att följa hela kedjan från skogen till den färdiga produkten. Även denna kedja kontrolleras av oberoende revisorer. SCA är en av världens största leverantörer av FSC-certifierade trävaror, massa och pappersprodukter.

SCAs skogsbruk certifierades 1999 enligt FSC®, Forest Stewardship Council®. Sedan november 2011 är SCAs skogsbruk även certifierat enligt PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Certifieringarna innebär att vi åtar oss att följa deras riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk.

                 

Certifierade produkter

Genom att vi sköter våra skogar enligt FSC och PEFC kan vi sälja certifierat virke, vilket sedan kan användas för tillverkning av FSC- och/eller PEFC-certifierade produkter.

SCAs sågade trävaror, pappersmassa, liner, tryckpapper och pellets kan köpas som FSC- och PEFC-certifierade produkter. SCA är en av världens största leverantörer av certifierade skogsindustriprodukter.

Miljöledningssystem

Vårt skogsbruk är även certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 sedan 1998. Det hjälper oss att på ett systematiskt sätt jobba med miljöfrågor och successivt arbeta för att minska negativa effekter på omgivningen.

Hör av dig med synpunkter!

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor, synpunkter och förslag på förbättringar när det gäller vår skogliga verksamhet. Ditt ärende kommer att registreras i vårt system för ärendehantering, och du kommer att få en återkoppling från oss på det ärende som skapats.

Skicka ditt mejl till: info.skog@sca.com

Glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) och en så utförlig beskrivning som möjligt av dina funderingar när det gäller vår verksamhet.

Synpunkter på vårt certifieringsarbete

Vid frågor och synpunkter på vårt certifieringsarbete, vänd dig alltid direkt till oss på SCA på ovanstående mejladress. Om du inte får svar eller anser att du har belägg för att vi inte uppfyller standardens krav kan du vändas dig till det certifieringsorgan som reviderar och ställer ut SCAs certifikat.

FSC och PEFC revideras av DNV: fsccomplaints@dnvgl.com

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!