SCAs skogsbruk är certifierat, vilket innebär att vi åtar oss att följa riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk som ställts upp av FSC® och PEFC™. Produkter som baseras på virke från certifierade skogar kan säljas som certifierade produkter. Det måste då gå att följa hela kedjan från skogen till den färdiga produkten. Även denna kedja kontrolleras av oberoende revisorer. SCA är en av världens största leverantörer av FSC-certifierade trävaror, massa och pappersprodukter.

SCAs skogsbruk certifierades 1999 enligt FSC®, Forest Stewardship Council®. Sedan november 2011 är SCAs skogsbruk även certifierat enligt PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Certifieringarna innebär att vi åtar oss att följa deras riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk.

 

Certifierade produkter

Genom att vi sköter våra skogar enligt FSC och PEFC kan vi sälja certifierat virke, vilket sedan kan användas för tillverkning av FSC- och/eller PEFC-certifierade produkter.

SCAs sågade trävaror, pappersmassa, liner, tryckpapper och pellets kan köpas som FSC- och PEFC-certifierade produkter. SCA är en av världens största leverantörer av certifierade skogsindustriprodukter.

Miljöledningssystem

Vårt skogsbruk är även certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 sedan 1998. Det hjälper oss att på ett systematiskt sätt jobba med miljöfrågor och successivt arbeta för att minska negativa effekter på omgivningen.