Den hotade ortolansparven behöver öppen jord i ett skyddat läge för att hitta insekter åt sina ungar. med SCAs åtgärder ska den nu lättare kunna hitta mat.

Den hotade ortolansparven behöver öppen jord i ett skyddat läge för att hitta insekter åt sina ungar. Därför trivs den på hyggen där markskiktet har blivit stört av t ex markberedning. Våren 2019 gjorde SCA insatser på ett par hyggen i Medelpad där sparven finns, och grävde stora gropar så att mineraljorden kom fram. På så sätt blir det lättare för sparvarna att hitta mat.

Hur har det gått?

Vid inventeringar som gjordes i juni hittades åtta ortolansparvar vid ett av hyggena och det är fem fler än året innan. 
– Det var oväntat många och man såg att ortolansparvarna letade mat i närheten av de gropar som grävdes. Det går inte att säga säkert att det hänger ihop med åtgärderna, men det känns
lovande, säger Jan Lindström som är ornitolog och arbetar med SCA för att gynna ortolansparvarna. 

Vid det andra hygget hittades tyvärr ingen ortolansparv i år. Men försöket har gett ringar på vattnet och nu ska SCA, andra skogsbolag och privata skogsägare se om det går att göra åtgärder på hyggen där det finns ortolansparvar i Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten.

Foto: Jan Lindström