Värdefull råvara och rik natur

SCA är norra Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. Vi har en lång tradition av att vårda och bruka den norrländska skogen liksom att förse våra industrier med värdefull och förnybar råvara.

Med en hållbar, resurseffektiv värdekedja i världsklass tar vi till vara hela trädet och förädlar skogen till klimatsmarta lösningar till människor världen runt.

Skogliga fakta 2017

Skogsinnehav 2,6 miljoner hektar
- varav produktiv skogsmark 2 miljoner hektar
Skogens virkesvolym 36 % gran
30 % tall,
15 % lövträd
9 % contortatall
Avverkad  volym  - egen skog 4,4 miljoner m3f
Avverkad volym  - köp från privata skogsägare  2,3 miljoner m3f
Slutavverkad areal egen skog  21 000 hektar
Gallrad areal egen skog  14 000 hektar
Skogsvårdad areal  57 610 hektar
Levererade plantor - egen skog  32 miljoner
Levererade plantor - privata skogsägare och andra bolag 43 miljoner
Swedish forest, SCA Skog, SCA Forest Products
Skog med tjärn, forest with small lake

Vårt miljöarbete

Läs mer om hur vi jobbar med miljöhänsyn i skogen med naturvårdsstrategi, certifierat skogsbruk, ekologisk landskapsplanering, naturvårdsbränningar och Skogens miljövärden.

Miljöarbetet i skogen

Välskötta skogar brinner mer sällan än urskogar

Dagens skogar brinner inte lika ofta som förr. Orsaken är att vi bekämpar bränderna effektivt och att skogen struktur och skötsel gör att den inte är lika eldfängd som förr.

Läs mer
Skogsbränder
Pojke och flicka vid trädstam i skogen. Boy and girl standing by tree in the forest

Välkommen ut i skogen

Våra skogar är en livsmiljö för djur och växter och en plats för rekreation och friluftsliv. Välkommen hit!

Våra mångfaldsparker Jämtkrogens fjärilslandskap Jakt och fiske Antesbodarna Allemansrätten Våra vägar

Välkommen ut
Välkommen ut

För skogens bästa

Följ skogsbrukets oändliga kretslopp och lär dig mer om hur vi sköter om vår skog. Från slutavverkning, markberedning och plantering till röjning, gallring och slutavverkning igen.

Skötsel av skogen

Skogsskötsel
Skogsskötsel
Tre små plantor i växthus, three young sedlings in greenhouse

En ny generation skog

För varje avverkat träd planterar vi två till tre nya. Med vår plantverksamhet NorrPlant som består av Bogrundets och Wifstamons plantskola lägger vi grunden till framtidens skogar. Vi sår ca 100 miljoner frön om året som blir skogsplantor med dokumenterad hög kvalitet och god växtkraft.

Plantskolor

Norrplant
Norrplant