SCA är ett trovärdigt och ansvarsfullt företag med en värdebaserad kultur som genomsyrar det sätt vi bemöter människor, gör affärer och bedriver verksamhet genom hela värdekedjan. SCA ska vara ett företag att lita på med hög integritet både hos anställda och leverantörer.

SCA Inköp och Logistik är en stödjande enhet till SCAs verksamhet. SCAs inköpsavdelning stöttar de olika affärsområdena med olika typer av inköp. Allt från produktionsmaterial, till indirekta material och tjänster till större projekt upphandlingar.

SCA köper årligen externa varor och tjänster för stora belopp och vi arbetar kontinuerligt med att hitta förbättringar i vår inköpsprocess. En del av den är att hitta samarbeten med seriösa och ansvarstagande leverantörer. Vill du bli en leverantör till SCA är det ett krav att du följer vår leverantörsstandard. Den går att ladda ned genom att klicka på länken här nedan. 

Anbudsförfrågning

SCA använder SAP Ariba som stöd i inköpsprocessen. Systemet möjliggör en rättvis och transparant hantering av de leverantörer som SCA samarbetar med. 

SCA bjuder in leverantörer till anbudsförfaranden via SAP Ariba. För att ta del av dessa krävs det att leverantören har ett Ariba konto. SAP Ariba Sourcing är gratis för leverantören.

Anbud och förfrågningar från SCA

Leverantörs- registrering SAP Ariba

Instruktion Leverantörsregistrering SAP Ariba

En kort guide om hur du som leverantör registrerar dig för att lämna anbud. 

 

Registrera dig för att lämna anbud

Lämna anbud i SAP Ariba

Instruktion Lämna anbud SAP Ariba

En kort guide om hur du lämnar anbud i systemet. 

Lämna anbud

Vanliga frågor

Hur tar jag del av SCAs upphandlingar?

Hur kan jag registerera mig för från SCA

Var hittar jag fakturainformation

 

 

Värdegrund
SCA är ett trovärdigt och ansvarsfullt företag med en värdebaserad kultur som genomsyrar det sätt vi bemöter människor, gör affärer och bedriver verksamhet genom hela värdekedjan. SCA ska vara ett företag att lita på med hög integritet både hos anställda och leverantörer.

Vår roll i samhället
För att vara relevanta, idag och i framtiden, måste SCA utvecklas i samklang med det samhälle vi är en del av. För SCA är samhällets utmaningar en källa till innovation och utveckling av affärsmodeller och produkterbjudanden.

Kontakta oss